เปิดรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ทดสอบระบบ

May 7, 2021

ด้วยสำนักงานศาลปกครองได้พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อใช้อบรมบุคคลากรและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป จึงได้เปิดรับสมัครนักเรียนออนไลน์เข้ามาทดสอบเรียนวิชาด้านกฎหมายเพื่อทดสอบระบบต่อไป

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *