สกู๊ปข่าวสั้นวันนี้ : สรุปบรรยากาศการจัดงาน IEC 2021

September 12, 2021

สกู๊ปข่าวสั้นวันนี้: สรุปบรรยากาศการจัดงาน IEC 2021

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านอีเลิร์นนิง TCU International e-Learning Conference หรือ IEC ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ Empowering New Normal Global Online Education เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและจัดการศึกษาออนไลน์ในระดับนานาชาติ ผ่านการ Live Video Conference ทาง Zoom และ Facebook โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากถึง 4,000 คน

ความพิเศษของงาน IEC 2021 คือการได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการศึกษาออนไลน์ทั้งในระดับประเทศและสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และอินเดีย ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ในยุค New Normal ได้อย่างน่าสนใจและเกิดเป็นไอเดียใหม่ในการต่อยอดมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างความตระหนักถึงอิทธิพลของการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน

หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่วิทยากรทุกท่านเห็นตรงกัน คือ การศึกษาและการสอน เป็นสิ่งที่จำเป็นในสังคม ซึ่งไม่สามารถให้ระบบหุ่นยนต์หรือ AI มาทำงานแทนที่ได้ เพราะผู้เรียนมีความต้องการที่หลากหลายและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้แตกต่างกัน ไม่ว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจะก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู อาจารย์ ผู้ที่มีความเข้าใจผู้เรียนมากที่สุด ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการศึกษาในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีเกร็ดความรู้ ข้อคิด และเครื่องมือการเรียนรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับการออกแบบกิจกรรมออนไลน์ให้กับผู้เรียน รวมถึงแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนตลอดชีวิต ซึ่งสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/7XIHSAl_LS/

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จะเป็นหนึ่งในกำลังใจให้เพื่อนครู อาจารย์ และทุกคนที่มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษาของไทยให้เข้าถึงทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้พบกับทุกท่านในการจัดงาน IEC ครั้งถัดไปในปีหน้าเช่นกัน

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *