การลงทะเบียนเรียนทำอย่างไร

การลงทะเบียนเรียนสามารถทำได้โดย เลือกรายวิชาที่ต้องการ จากนั้นจะเห็นเมนู ลงทะเบียนรายวิชา เมื่อคลิกเข้าสุ่เมนูลงทะเบียนรายวิชาให้คลิก enroll อีกครั้งเพื่อยืนยันการลงทะเบียน รายวิชาจะปรากฎในหน้า dashboard

Powered by BetterDocs