ต้องการออกใบประกาศเมื่อเรียนจบทำอย่างไร ?

เมื่อเรียนจบแล้วหากผู้เรียนมีผลการเรียผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะมีเมนู Print Certificate ขึ้นมาให้อัตโนมัติ

Powered by BetterDocs