กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกําไร | The Ultimate Profit Strategy

Description

About of Course

เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้ สามารถคำนวณต้นทุน ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละธุรกิจได้ และสามารถวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อหาวิธีการบริหารต้นทุน และกำหนดแนวทางกลยุทธ์เพื่อการบริหารต้นทุนพิชิตกำไรในธุรกิจอาหาร ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขายของออนไลน์ พร้อมยกตัวอย่างได้

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: admin
  • No ratings found yet!