การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย | Creative and Modern Presentation Design

Description

Course About

โดยในรายวิชานี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ดังนั้น เพื่อเป็นการทำความรู้จักกัน “รบกวนผู้เรียนทุกท่านแนะนำตัวเองชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา และความสนใจในรายวิชานี้” เพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้สอนในการพัฒนารายวิชาต่อไป

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: admin
  • No ratings found yet!