เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน | 21st Century Cloud-Based Tools for everyday life

Description

About of Course

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการบริหารการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ด้วยเครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตประจำวัน เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน การใช้งานโปรแกรมงานสำนักงานกับงานเอกสารเรียนรู้ และการใช้เครื่องมือดังกล่าวในชีวิตประจำวัน โดยเครื่องมือ Cloud-Based ที่กล่าวถึงอาทิ email, Groups, Video Conferencing and Meetings, Online Calendar, Storage and File Backup, Documents Online, Web Sites Creation, Social Network, และ Digital Videos Channel

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: admin
  • No ratings found yet!