เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล

Description

About of Course

เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการทำงานของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ โดยนำเสนอสาระสำคัญประกอบไปด้วย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

  • แนวคิด หลักการ องค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเสียง
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาพนิ่ง
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว และ
  • การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันสำหรับการออกแบบและการพัฒนาสื่อดิจิทัล

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: admin
  • No ratings found yet!