โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น | Introduction to Principles of Logistics and Supply Chain Management

Description

Course About

ในรายวิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ศึกษาถึงบทบาทของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อองค์กรและระบบเศรษฐกิจ การดำเนินงานด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาทิเช่น การจัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่งการจัดการวัสดุ การคลังสินค้า การกระจายสินค้า ในระดับเบื้องต้น

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: admin
  • No ratings found yet!